rad Cymru Wales 2022 host companies

We are excited to reveal the Welsh production companies hosting trainees for this year’s rad Cymru Wales traineeship.

 • Boom Cymru TV
 • Cwmni Da
 • Darlun
 • Little Bird Films
 • Little Door Films
 • Rondo Media
 • Vox Pictures
 • Wildflame Productions

If you would like to work with them on one of their great productions, send in your application! The closing date is 28th March 2022.


Ry’n ni’n falch iawn i ddatgelu enwau’r cwmnïau cynhyrchu Cymreig sy’n croesawu hyfforddeion ar gyfer hyfforddeiaeth rad Cymru Wales eleni.

 • Boom Cymru TV
 • Cwmni Da
 • Darlun
 • Little Bird Films
 • Little Door Films
 • Rondo Media
 • Vox Pictures
 • Wildflame Productions

Os hoffet ti weithio gyda nhw ar un o’u cynyrchiadau gwych, anfona dy gais i mewn! Y dyddiad cau yw 28ain Mawrth 2022.